Tạo tín hiệu (Nguồn tín hiệu)

Tài Liệu

Tối đa hóa thời gian vận hành với nguồn điện AC Keysight
Kiểm tra công suất AC cơ bản với sự tự tin bằng cách sử dụng nguồn AC ổn định, đáng tin cậy nhất
Mô phỏng và phân tích hiệu quả hơn các môi trường AC có hiệu năng cao với các khả năng đo được tích hợp sẵn
Giảm chi phí svới hỗ trợ toàn cầu và bảo hành tiêu chuẩn dài nhất trong ngành công nghiệp

Fast-switching signal generator designed for electronic warfare testing

Maximize the sensitivity of your system with the best phase noise performance from the PSG

So sánh các series

Sản Phẩm Liên Quan

N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version