Tạo tín hiệu (Nguồn tín hiệu)

Tài Liệu

Tối đa hóa thời gian vận hành với nguồn điện AC Keysight
Kiểm tra công suất AC cơ bản với sự tự tin bằng cách sử dụng nguồn AC ổn định, đáng tin cậy nhất
Mô phỏng và phân tích hiệu quả hơn các môi trường AC có hiệu năng cao với các khả năng đo được tích hợp sẵn
Giảm chi phí svới hỗ trợ toàn cầu và bảo hành tiêu chuẩn dài nhất trong ngành công nghiệp

Fast-switching signal generator designed for electronic warfare testing

Maximize the sensitivity of your system with the best phase noise performance from the PSG

So sánh các series

Loại sản phẩm Tần sốCông suất đầu ra @ 1 GHzNhiễu pha @ 1 GHz (lệch 20 kHz )Chuyển tần sốHài @ 1 GHz
Phát tín hiệu RF Đủ tính năng, tiết kiệm chi phí

Industry-proven tech at unbelievably low prices

9 kHz to 3 GHz-127 dBm to +13 dBm< 10 ms≤-30 dBc
Phát tín hiệu PXI Mô đun dạng các thành phần cho kiểm tra tự động tốc độ cao

Industry-proven tech at unbelievably low prices

1 MHz to 44 GHz-150 dBm to +25 dBm-137 dBc/Hz to -122 dBc/Hz 400 µs to 2 msto 5 ms<-40 dBc to <-29 dBc
Phát tín hệu PSG Chuẩn đo kiểm cho các hệ thống đo lường tiên tiến

Industry-proven tech at unbelievably low prices

-135 dBm to +21 dBm-143 dBc/Hz< 7 ms to < 16 ms≤ -55 dBc 
Phát tín hiệu dòng X-Series(MXG,,EXG) Chính xác và sạch cho thiết bị và linh kiện

Industry-proven tech at unbelievably low prices

9 kHz to 6 GHz-144 dBm to +26 dBm-146 dBc/Hz to -122 dBc/Hz≤ 600 µs to ≤ 800 µs<-40 dBc to <-35 dBc
Phát tín hiệu dòng X-Series Agile Chuyển mạch nhanh cho các tình huống phát đa cổng

Industry-proven tech at unbelievably low prices

-130 dBm to +10 dBm-144 dBc/Hz to -135 dBc/Hz≤ 180 ns to ≤ 180 µs< -60 dBc to < -50 dBc

Sản Phẩm Liên Quan

N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version
N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz