Máy hiện sóng

Tài Liệu

Càng ngày,càng có nhiều kỹ sư chuyển sang sử dụng các dòng máy hiện sóng của hãng Keysight bới vì chúng có thể giúp cho bạn:
– Đưa được các sản phẩm của bạn ra thị trường nhanh hơn với các máy hiện sóng đã dành được các giải thưởng như cung cấp tốc độ cập nhật nhanh nhất,bộ nhớ lớn nhất,cung cấp các thiết bị màn hình cảm ứng công nghiệp duy nhất,và cũng là máy hiện sóng có nhiều option phần mềm nhất.
– Tạo ra các sản phẩm có hiệu năng tốt nhất với các phép đo mà bạn hoàn toàn có thể tin cậy vào các máy hiện sóng có mức chính xác tín hiệu đứng đầu trong ngành,và có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng cho các que đo.
– Đạt được chi phí ban đầu nhỏ nhất với nhiều thiết bị tích hợp vào một bộ khung chính và rất dễ dàng nâng cấp.
– Có được một thiết bị nhỏ gọn mà không bị hạn chế về chức năng với các máy hiện sóng dòng USB Streamline.

Infiniium UXR-Series Oscilloscopes

Keysight InfiniiVision 3000T X-Series Touch-Screen Oscilloscopes Demo Video
Meet our new, low-cost oscilloscope family

So sánh các series

Loại sản phẩm Băng thôngBộ nhớ lớn nhấtTốc độ lấy mẫu lớn nhấtHệ điều hành
Máy hiện sóng dòng mô đun USB

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz to 200 MHz32 Mpts1 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng cầm tay U1600

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz to 200 MHz120 Kpts đến 2 Mpts1 GSa/s đến 2 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng phân tích giao thức truyền thông số

Industry-proven tech at unbelievably low prices

18 GHz to > 100 GHzN/AN/AVarious
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision M924XA PXIe

Industry-proven tech at unbelievably low prices

200 MHz to 1 GHz4 Mpts5 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng UXR-Series Real-Time Infiniium

Industry-proven tech at unbelievably low prices

80 GHz to 110 GHz2 Gpts max, 200 Mpts standard256 GSa/sWindows 10
Máy hiện sóng dòng Infiniium Z

Industry-proven tech at unbelievably low prices

20 GHz to 63 GHz2 Gpts80 GSa/sto 160 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng Infiniium V

Industry-proven tech at unbelievably low prices

8 GHz to 33 GHz2 Gpts80 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng Infiniium S

Industry-proven tech at unbelievably low prices

500 MHz to 8 GHz800 Mpts20 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng Infiniium 90000A

Industry-proven tech at unbelievably low prices

2.5 GHz to 13 GHz1 Gpts40 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng Infiniium 9000

Industry-proven tech at unbelievably low prices

600 MHz đến 4 GHz40 Mpts đến 1 Gpts10 GSa/sđến 20 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 6000 X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

1 GHz to 6 GHz4 Mpts20 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 4000 X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

200 MHz đến 1.5 GHz4 Mpts5 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng USD Streamline Keysight

Industry-proven tech at unbelievably low prices

200 MHz đến 1 GHz4 Mpts5 GSa/sWindows 7/10 64-bit
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 3000A X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz đến 1 GHz4 Mpts4 GSa/s to 5 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 3000T X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz đến 1 GHz4 Mpts5 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 2000 X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

70 MHz đến 200 MHz1 Mpts2 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng 1000 (Đã ngừng sản xuất)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

60 MHz đến 200 MHz20 kpts2 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 1000X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

50 MHz đến 70 MHz, 100 MHz100 kpts đến 1 Mpts1 GSa/s đến 2 GSa/sHĐH nhúng
Loại sản phẩm Băng thôngBộ nhớ lớn nhấtTốc độ lấy mẫu lớn nhấtHệ điều hành
Máy hiện sóng dòng 1000 (Đã ngừng sản xuất)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

60 MHz đến 200 MHz20 kpts2 GSa/sHĐH nhúng
Loại sản phẩm Băng thôngBộ nhớ lớn nhấtTốc độ lấy mẫu lớn nhấtHệ điều hành
Máy hiện sóng dòng mô đun USB

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz to 200 MHz32 Mpts1 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng cầm tay U1600

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz to 200 MHz120 Kpts đến 2 Mpts1 GSa/s đến 2 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng phân tích giao thức truyền thông số

Industry-proven tech at unbelievably low prices

18 GHz to > 100 GHzN/AN/AVarious
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision M924XA PXIe

Industry-proven tech at unbelievably low prices

200 MHz to 1 GHz4 Mpts5 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng UXR-Series Real-Time Infiniium

Industry-proven tech at unbelievably low prices

80 GHz to 110 GHz2 Gpts max, 200 Mpts standard256 GSa/sWindows 10
Máy hiện sóng dòng Infiniium Z

Industry-proven tech at unbelievably low prices

20 GHz to 63 GHz2 Gpts80 GSa/sto 160 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng Infiniium V

Industry-proven tech at unbelievably low prices

8 GHz to 33 GHz2 Gpts80 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng Infiniium S

Industry-proven tech at unbelievably low prices

500 MHz to 8 GHz800 Mpts20 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng Infiniium 90000A

Industry-proven tech at unbelievably low prices

2.5 GHz to 13 GHz1 Gpts40 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng Infiniium 9000

Industry-proven tech at unbelievably low prices

600 MHz đến 4 GHz40 Mpts đến 1 Gpts10 GSa/sđến 20 GSa/sWindows 7
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 6000 X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

1 GHz to 6 GHz4 Mpts20 GSa/sN/A
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 4000 X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

200 MHz đến 1.5 GHz4 Mpts5 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng USD Streamline Keysight

Industry-proven tech at unbelievably low prices

200 MHz đến 1 GHz4 Mpts5 GSa/sWindows 7/10 64-bit
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 3000A X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz đến 1 GHz4 Mpts4 GSa/s to 5 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 3000T X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz đến 1 GHz4 Mpts5 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng 1000 (Đã ngừng sản xuất)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

60 MHz đến 200 MHz20 kpts2 GSa/sHĐH nhúng
Máy hiện sóng dòng InfiniiVision 1000X

Industry-proven tech at unbelievably low prices

50 MHz đến 70 MHz, 100 MHz100 kpts đến 1 Mpts1 GSa/s đến 2 GSa/sHĐH nhúng
Không có sản phẩm
Loại sản phẩm Băng thôngBộ nhớ lớn nhấtTốc độ lấy mẫu lớn nhấtHệ điều hành
Máy hiện sóng dòng cầm tay U1600

Industry-proven tech at unbelievably low prices

100 MHz to 200 MHz120 Kpts đến 2 Mpts1 GSa/s đến 2 GSa/sHĐH nhúng

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng DSOX1102G: 70/100 MHz, 2 kênh tương tự
Máy hiện sóng lai MSOX2002A: 70 MHz, 2 kênh tương tự,8 kênh số
Máy hiện sóng dạng lai MSO9104A: 1 GHz, 4 kênh tương tự và 16 kênh số
Máy hiện sóng lai MSOX3012T : 100 MHz, 2 kênh tương tự và 16 kênh số