Bộ đo nguồn (SMU)

Một bộ phát/đo nguồn hay SMU, là một nguồn đo sử dụng cho các ứng dụng thử nghiệm đòi hỏi độ chính xác cao, độ phân giải cao và tính linh hoạt đo lường. SMU đôi khi cũng được gọi là bộ khảo sát nguồn. Một SMU có thể chính xác điện áp hoặc dòng điện và đồng thời đo điện áp và / hoặc dòng điện.

Keysight Technologies là công ty dẫn đầu trong thị trường về Nguồn/Đo nguồn và Nguồn/Quan trắc nguồn (SMU). Keysight cung cấp một loạt các sản phẩm SMU, được phân loại thành bốn lĩnh vực: Độ chính xác, Ứng dụng cụ thể, Mục đích chung và Cơ bản.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn