N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz

Đặc điểm và chức năng chính
  • Đưa phòng thí nghiệm của bạn lên cấp độ tiếp theo: mô phỏng các môi trường tín hiệu ngày càng phức tạp cho ra-đa và EW với tính thời gian thực nâng cao và sự tin cậy cao hơn. Có thể điều chỉnh nhanh chóng để cung cấp nhiều cấu hình kênh và cổng bạn cần.
  • Đảm bảo tính mạch lạc trên nhiều nguồn với hiệu chỉnh biên độ, pha và thời gian
Thông số
Tùy chọn tần số
20 GHz
Cấp độ hiệu năng
◆◆◆◆◆◆
Công suất đầu ra @ 1 GHz
-120 dBm to +3 dBm
Nhiễu pha @ 1 GHz (lệch 20 kHz )
-144 dBc/Hz
Chuyển tần số
≤ 220 ns
Hài @ 1 GHz
< -60 dBc
Điều chế IQ BW Nội / Ngoài
1.6 GHz
Không phải hài @ 1 GHz
< -72 dBc
Chế độ tạo băng gốc
PDW Trực tuyến Tùy biến kép
Tổng hợp phần mềm
Xung; Chirp
Phần mềm phát hiện / Định vị / Theo dõi / Điều hướng
Multi-Emitter Scenario Generation
Bộ nhớ phát lại dạng sóng
6 GSamples ở chế độ vector; 4 GSamples ở chế độ vector băng rộng
Điều chế biên độ- độ sâu điều chế lớn nhất
80%
Điều chế biên độ- tốc độ điều chế
0 to 10 MHz
Phần mềm khả dụng

Sản Phẩm Liên Quan

N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version
0961542599