Sản xuất

I. Giới thiệu chung về giải pháp 5G

Mạng 5G truyền tải nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Giải pháp mở lỗi đi các kết nối mới với mạng lưới Internet of Things, điều khiển tự động, không dây cố định băng thông rộng và xem video nhanh hơn. Việc phân phối 5G thực hiện kiểm tra lớp 1 đến 7, đo lường chính xác và các giải pháp sâu về hiển thị mạng.

1. Sản xuất chipset 5G

 • Phần mềm thiết kế và tự động hóa
 • Giao tiếp số tốc độ cao và chính xác
 • Kiểm tra về quản lý các nguồn cao tần và siêu cao tần
 • Kiểm tra giao thức 5G

2. Sản xuất thiết bị 5G

 • Quản lý pin tốt hơn
 • Cải tiến tốc độ độ các thiết bị không dây multi-antenna lên 20X.

3. Sản xuất thiết bị mạng 5G

 • Phát và phân tích dạng sóng 5G NR.
 • Đánh giá hiệu năng gNodeB đa kênh.
 • Mô phỏng %G thông lượng lớn.
 • Kiểm tra độ phủ sóng 5G trong trường tín hiệu.
 • Các giải pháp cải tiến trong sản xuất thiết bị di động sử dụng 5G

4. Cung cấp dịch vụ 5G

 • Đo và tối ưu hóa QoE
 • Kiểm tra trạng thái mạng của thiết bị 5G.
 • Kiểm tra tải tại trang thái thiết bị người dùng lớn.
 • Chuyển đổi và truyền tải số tốc độ cao.
 • Quan trắc và an toàn hóa mạng di động

 

II. Giải pháp năng lượng sạch

Giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm không khí lớn nhất ở nhiều nơi trên thế giới . Những cải tiến đột phá trong điện khí hóa ô tô đang giảm ô nhiễm không khí. Những cải tiến hiệu quả này đến từ những tiến bộ trong kiểm tra điện tử, hóa học và tích hợp. Cho dù bạn đang thiết kế các thiết bị điện tử công suất mới để tạo điều kiện tích hợp năng lượng tái tạo hoặc tham gia vào các hệ thống quản lý năng lượng tại nhà, các thông số thiết kế và thử nghiệm đang chuyển dịch nhanh chóng trong hệ sinh thái năng lượng.
Mang lại những đổi mới năng lượng đột phá của bạn để tiếp thị nhanh hơn và an toàn hơn với các giải pháp kiểm tra mới nhất.

1. Giải pháp đo self-discharge

2. Kiểm tra biến tần cho pin năng lượng mặt trời

3. Kiểm tra bộ chuyển đổi công suất cho HEV/EV và HEMS

0961542599