Tạo dữ liệu và phân tích

Nguồn số cho các bài kiểm tra chức năng và tham số.
Đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về tạo xung của bạn cho dù là thế hệ điốt laser mới nhất, cần phải mô tả một thiết bị bus nối tiếp tốc độ cao ở lớp vật lý hoặc cần có thông tin chi tiết về tính toàn vẹn tín hiệu của hệ thống của bạn.

Keysight Technologies cung cấp một cẩm nang danh mục toàn diện có chứa

Máy phát xung 1-2 kênh mẫu lên tới 3,35 GHz
BERT(Bit Error Rate Tester) song song và bộ tạo dữ liệu lên đến 28 GB / s.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn