Phát tín hiệu PXI Mô đun dạng các thành phần cho kiểm tra tự động tốc độ cao

  • Phá vỡ rào cản tốc độ
  • Tăng tốc thông lượng thử nghiệm với các phép đo nhanh, chất lượng cao được tối ưu hóa cho kiểm tra thiết kế vi ba hoặc RF & kiểm tra sản xuất
  • Tăng tính linh hoạt của cấu hình thử nghiệm với nền tảng PXI và nâng cấp qua khóa
  • Giảm thời gian phát triển với việc tích hợp dễ dàng các trình điều khiển và các ví dụ lập trình vào môi trường thử nghiệm
  • Chất lượng tín hiệu luôn giữ vững cả trong một hệ số dạng mô-đun nhỏ gọn
  • Các công cụ PXI có sẵn trong tương lai cho thử nghiệm tự động tốc độ cao
  • Các mô hình bộ tạo tín hiệu tương tự (CW) được xây dựng trên nền tảng PXI
  • Tần số phủ sóng từ 1 MHz đến 3, 6, 14, 20, 31,8 hoặc 44 GHz
  • Băng thông điều chế RF lên tới 1 GHz với độ phẳng ± 0,3 dB
  • Chuyển đổi biên độ và tần số nhanh và chế độ danh sách linh hoạt

So sánh các model

Loại sản phẩm Tần sốCông suất đầu ra @ 1 GHzNhiễu pha @ 1 GHz (lệch 20 kHz )Chuyển tần sốHài @ 1 GHz

Sản Phẩm Liên Quan

N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version
N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz