Giá trị cốt lõi

ASIC là cụm từ được viết tắt bởi một số từ độc lập chỉ ra các giá trị cốt lõi của công ty, đồng thời là mục tiêu mà chúng tối hướng đến.

Advanced
Nỗ lực không ngừng nghỉ để cung cấp những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ kỹ thuật tiên tiến và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.

Sustainable
Quyết tâm xây dựng và phát triển công ty một cách ổn định và bền vững.

Integrity
Giữ vững tôn chỉ xây dựng văn hoá công ty hoạt động dựa trên tính liêm khiết, tôn trọng pháp luật và đấu tranh chống các hoạt động tiêu cực trong kinh doanh.

Committed
Cam kết cung cấp các sản phẩm và chất lượng như đúng tôn chỉ và văn hoá của công ty. Tôn trọng các giá trị cốt lõi của công ty xây dựng công ty là một trong những điểm đến tin cậy của các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961542599