Phần mềm cải tiến hiệu năng

Từ kết nối đơn giản đến điều khiển lập trình, Keysight cung cấp tất cả các công cụ phần mềm cần thiết để tăng tốc quá trình đo kiểm. Tương thích với các kết nối phổ biến nhất (GPIB, RS-232, LAN, PXI và USB), thư viện IO của Keysight sẽ nhanh chóng tìm và cấu hình các thiết bị. Sau khi kết nối được thiết lập, Command Expert có thể điều khiển các thiết bị bằng trình điều khiển IVI-COM và SCPI. Phần mềm IntuiLink liên kết một thiết bị với một số ứng dụng PC. Phần mềm BenchVue cung cấp khả năng hiển thị và thu thập dữ liệu của nhiều thiết bị từ PC hoặc thiết bị di động không có lập trình.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn