Đo & kiểm tra PCB

ABI Electronics là công ty đến từ Anh Quốc với 30 năm kinh nghiệm phát triển các thiết bị kiểm tra chất lượng và kiểm tra lỗi với hiệu quả cao nhất, được hỗ trợ bởi tập đoàn toàn cầu về chất lượng và dịch vụ. Công ty được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2015

ABI Electronics cung cấp các sản phẩm hữu dụng cho các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các giải pháp phần cứng và phần mềm tích hợp đầy đủ của ABI cho phép khách hàng của chúng tôi kiểm soát các yêu cầu bảo trì thiết bị điện tử, tự động kiểm tra chất lượng trên các sản phẩm mới và tạo sơ đồ mạch cho các thiết bị cũ

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn