Giáo dục

Giới thiệu chung

Các giải pháp đào tạo giảng dạy trong trường Cao Đẳng và trường nghề của Keysight. Giải pháp đào tạo và giảng dạy trong trường Cao đẳng và dạy nghề dành cho các giảng viên, giảng dạy tại phòng thí nghiệm.

Keysight đưa ra các giải pháp hoàn chỉnh làm tài liệu cơ sở cho giảng viên. Các thiết bị keysight cung cấp có giá cả tối ưu nhất cho từng giải pháp.
Theo xu hướng chung của thế giới lấy công nghệ thông tin và truyền thông làm hạt nhân cho sự phát triển thì việc đào tạo sinh viên có trình độ tay nghề cao là rất cần thiết. Các giải pháp của keysight đưa ra gần gũi với thực tế gồm lý thuyết và thực hành xem kẽ.
Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra chú trọng vào 4 mảng lớn: Internet of Things, Robotics, Blockchain và Big data. Bên cạnh những sản phẩm đã mang tên tuổi của Keysight ra thì giớ thì Keysingt cũng nhận ra cơ hội và cho ra đời những khóa học cơ bản đến nâng cao về IoT và những giải pháp về Robotics để cung cấp cho đào tạo 4.0.

Các giải pháp bao gồm

 • Giải pháp đào tạo – Điện tử tương tự
 • Giải pháp đào tạo – Các nguyên tắc cơ bản của IoT
 • Thiết kế hệ thống IoT
 • Giải pháp đào tạo – Đo lường và thiết bị đo lường điện tử
 • Giải pháp đào tạo – Thiết kế mạch tương tự
 • Giải pháp đào tạo – Thông tin vô tuyến số
 • Giải pháp đào tạo – Anten và truyền sóng
 • Giải pháp đào tạo – Hệ thống số
 • Giải pháp đào tạo – Xử lý tín hiệu số
 • Giải pháp đào tạo – Thiết kế hệ thống vi điều khiển
 • Giải pháp đào tạo – Nguồn công suất
 • Giải pháp đào tạo – Năng lượng sạch
 • Giải pháp đào tạo – Giải pháp về automotive

0961542599