Phát tín hiệu dòng X-Series Agile Chuyển mạch nhanh cho các tình huống phát đa cổng

  • Máy phát tín hiệu Agile X-Series (UXG)
  • Giảm giào cản giữa tình huống thu tín hiệu mới và cập nhật, xây dựng các khối chức năng mạnh cho dù bạn cần LO đáng tin cậy hay trình mô phỏng mối đe dọa có thể mở rộng
  • Mô phỏng chính xác hơn các kịch bản đa phát hiện cho radar, EW và kiểm tra ăng ten với chuyển mạch nhanh nhất, mạch kết hợp và điều chế xung rộng
  • Kiểm tra sớm hơn và tăng sự tự tin trong hiệu suất hệ thống EW bằng cách tạo ra các mô phỏng tín hiệu phức tạp khi bạn cần chúng
  • Tăng độ tin cậy của hệ thống kiểm tra của bạn: UXG là thiết bị thay thế trượt cho các nguồn chuyển mạch nhanh kế thừa

So sánh các model

Loại sản phẩm Tần sốCông suất đầu ra @ 1 GHzNhiễu pha @ 1 GHz (lệch 20 kHz )Chuyển tần sốHài @ 1 GHz
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version

Industry-proven tech at unbelievably low prices

-130 dBm to +10 dBm-135 dBc/Hz≤ 180 ns< -50 dBc
N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

-120 dBm to +3 dBm-144 dBc/Hz≤ 220 ns< -60 dBc
N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz

Industry-proven tech at unbelievably low prices

-130 dBm to +10 dBm-143 dBc/Hz≤ 180 ns< -50 dBc

Sản Phẩm Liên Quan

N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version