Nguồn xoay chiều

Tài Liệu

Tối đa hóa thời gian vận hành với nguồn điện AC của Keysight
Kiểm tra công suất AC cơ bản với sự tự tin bằng cách sử dụng nguồn AC ổn định, đáng tin cậy nhất
Mô phỏng và phân tích hiệu quả hơn các môi trường AC có hiệu năng cao với các khả năng đo được tích hợp sẵn
Giảm chi phí svới hỗ trợ toàn cầu và bảo hành tiêu chuẩn dài nhất trong ngành công nghiệp

More stable, reliable AC power with the AC6800 series

Measure & reduce inrush current with an AC6800 power source

Test a wider range of power adapters using the AC6800 series

So sánh các series

Sản Phẩm Liên Quan

Nguồn AC hiệu năng cao 6812C, 750 VA, 300 V, 6.5 A
Nguồn AC hiệu năng cao 6813C, 1750 VA, 300 V, 13 A
Nguồn AC hiệu năng cao 6811C, 375 VA, 300 V, 3.25 A