Các môi trường phát triển phần mềm

Keysight cung cấp các phần mềm để bạn tự động hóa các bài đo, kiểm tra và thực hiện các phân tích chuyên sâu. Cho dù bạn cần một môi trường lập trình đồ họa mạnh mẽ, một chương trình kiểm tra linh hoạt được phát triển riêng cho các nhà máy điện tử hay các công cụ tính toán, lập trình trực quan như MATLAB hoặc tất cả các yêu cầu trên, Keysight sẽ cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần.

Nền tảng đo lường Keysight (KMF) cung cấp các thành phần tối ưu cho các phép đo lường nhanh, với kết quả đáng tin cậy như các ứng dụng đo lường X-Series, với một chi phí tiết kiệm, đặc biệt là trong việc phát triển các phần mềm kiểm thử dành cho sản xuất dựa trên nền tảng .NET
+ Nền tảng đo lường tự động (TAP) là một nền tảng vô cùng đơn giản cho người sử dụng, có thể mở rộng và tập trung hướng vào tốc độ của kịch bản đo. Nền tảng này cho phép và tăng cường sức mạnh cho các phép đo lường tự động và các giải pháp đo lường xuyên suốt các khâu R&D, Thiết kế, kiểm định và sản xuất.
+ VEE là một môi trường lập trình đồ hòa với nhiều cấu hình khác nhau và nhiều tùy chọn phù hợp với các yêu cầu cụ thể
+ TestExecSL là một hệ quản trị kiểm tra rất hoạt dành cho các ứng dụng kiểm tra chức năng với thông số cao.
+ MATLAB là công cụ có sẵn từ Keysight và cung cấp khả năng thực hiện các phép đo tùy chỉnh, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, tạo các dạng sóng tùy ý, các công cụ điều khiển và xây dựng các hệ thống kiểm tra.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn