Máy phân tích hệ số nhiễu + Nguồn nhiễu

Cho dù bạn đang làm việc với các hệ thống, hoặc thiết bị riêng biệt, mỗi thành phần của bạn sẽ thêm nhiễu ảnh hưởng đến hiệu suất chung của máy thu. Bằng cách đo và giảm nhiễu, bạn có thể cung cấp cho các phần từ của mình với lợi thế cạnh tranh.
Keysight Technologies cung cấp một loạt các giải pháp đo nguồn nhiễu để đáp ứng nhu cầu của bạn, từ máy phân tích nguồn nhiễu NFA đến cách đo nguồn nhiễu của máy phân tích phổ. Chúng tôi cũng có một loạt các nguồn nhiễu để hoàn thành giải pháp đo lường.
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn