Nguồn một chiều

Nguồn để hỗ trợ quá trình kiểm tra

Lựa chọn đa dạng của chúng tôi có thể đáp ứng cho các thử nghiệm của bạn – từ cơ bản đến phức tạp – với vô số tính năng thích hợp.

  • Kiểm tra độ chính xác cao với nguồn DC và đảm bảo độ an toàn.
  • Bảo vệ tải từ nguy cơ tiềm ẩn với khả năng bảo vệ output cao và khả năng phát hiện lỗi.
  • Nâng cao tính linh hoạt của hệ thống với các chức năng đo lường chất lượng DMM tích hợp sẵn.

Hiện tại có nhiều dạng nguồn hơn! Hơn 50 mô đen mới từ 1 đến 15 kW

Đã có thể sử dụng phần mềm BenchVue: Làm nhiều việc hơn với PC và thiết bị của bạn cùng nhau, không cần lập trình. Dễ dàng kiểm soát nguồn điện của bạn để thiết lập các thông số và nhanh chóng xây dựng các bài kiểm tra tự động trên PC của bạn.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn