Thiết bị đo vạn năng số

Tài Liệu

Thiết bị đo vạn năng số
Với việc đi đầu trong lĩnh vực các thiết bị đo vạn năng số, chúng tôi mang đến cho bạn:

  • Sự tăng trưởng năng suất bằng cách cung cấp các thông tin không chỉ là những con số, với biểu đồ xu hướng và biểu đồ trên màn hình đồ họa
  • Phân phối các sản phẩm có hiệu suất cao nhất mà khách hàng của bạn hoàn toàn có thể tin tưởng với độ chính xác đo lường tối đa lên đến 4ppm
  • Tự động hóa và cung cấp tài liệu kết quả kiểm tra mà không cần lập trình với phần mềm BenchVue hoặc phần mềm Handheld Meter Logger

Scrap the toys, get a real oscilloscope

Digital storage

Digital storage

Phụ kiện và phần mềm

BenchVue Software

So sánh các series

Loại sản phẩm Độ chính xác cơ bảnKết nối
Đồng hồ vạn năng dòng U1230 (độ phân giải 3.5 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.50%IR to USB hoặc Bluetooth
Ampe kìm dòng U1210 (độ phân giải 3.5 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.50%IR to USB hoặc Bluetooth
Thiết bị đo vạn năng số dòng đặc biệt

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.0008% đến 0.025%Đa dạng
Đồng hồ vạn năng dòng U1280 độ phân giải 4.5 chữ số

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.03%IR to USB hoặc Bluetooth
Đồng hồ vạn năng dòng U1270 (độ phân giải 4.5 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.05%IR to USB hoặc Bluetooth
Đồng hồ vạn năng dòng U1250 (độ phân giải 4.5 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.025% đến 0.03%IR to USB hoặc Bluetooth
Đồng hồ vạn năng dòng U1240 (độ phân giải 4 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.09%IR to USB hoặc Bluetooth
Ampe kìm dòng U1190 (độ phân giải 3.5 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.50%N/A
Thiết bị đo vạn năng số dòng M918xA PXI (độ phân giải 6.5 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.01%Đa dạng
Thiết bị đo vạn năng số dòng Truevolt (độ phân giải 6.5 và 7.5 chữ số)

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.0035% đến 0.0075%Đa dạng
Không có sản phẩm

Sản Phẩm Liên Quan

Thiết bị đo vạn năng số cầm tay U1232A, 3 ½ chữ số
Thiết bị đo vạn năng số 34470A, độ phân giải 7 ½ chữ số
Thiết bị đo vạn năng số cầm tay U1231A, 3 ½ chữ số
Đồng hồ số vạn năng cầm tay U1251B, 4 ½ Digit, cơ bản