PCIe Digitizers + Related Products

Tài Liệu

Các sản phẩm số hóa tốc độ cao sau đây được cung cấp bởi Acqiris.
Xem thêm tại: www.acqiris.com

  • U5303A PCIe số hóa tốc độ cao – ADC Card, 12-bit, 4 GS/s
  • U5310A PCIe số hóa tốc độ cao – ADC Card, 10-bit, 10 GS/s
  • U5309A PCIe số hóa tốc độ cao- ADC Card, 8-bit, 2 GS/s, tới 8-ch
  • U1084A PCIe 8-bit số hóa tốc độ cao

Scrap the toys, get a real oscilloscope

Digital storage

Digital storage

So sánh các series

Loại sản phẩm Số kênhTrở khángĐộ phân giảiBộ nhớ chuyển đổi
Card ADC 14 bit SA2, lên đến 10 GS / s, với xử lý tín hiệu FPGA

Industry-proven tech at unbelievably low prices

N/AN/AN/AN/A
U5303A PCIe Số hóa tốc độ cao ADC Card, 8 bit, 2 GS / s, Xử lý tín hiệu FPGA

Industry-proven tech at unbelievably low prices

2 (không có tùy chọn INT) 2 or 1 (có tùy chọn INT)50 Ω ±2 %12 bits-M02 256 MB (64 MSamples/ch) -M40 4 GB (1 GSamples/ch)
U5310A PCIe Số hóa tốc độ cao ADC Card, 8 bit, 2 GS / s, Xử lý tín hiệu FPGA

Industry-proven tech at unbelievably low prices

2 (không có tùy chọn INT) 2 or 1 (có tùy chọn INT)50 Ω ±4 %10 bits-M02 256 MB (100 MSamples/ch) -M40 4 GB (1.6 GSamples/ch)
U5309A PCIe Số hóa tốc độ cao ADC Card, 8 bit, 2 GS / s, Xử lý tín hiệu FPGA

Industry-proven tech at unbelievably low prices

-CH1 1 ch/ -CH2 2 ch (đồng thời lấy mẫu)50 Ω ±2 %8 bits'-M01/CH2 128 MB (64 MSamples/ch) -M01/CH1 64 MB (64 MSamples) -M20/CH2 2 GB (1 GSamples/ch) -M20/CH1 1 GB (1 GSamples)
Không có sản phẩm

Sản Phẩm Liên Quan