N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz

Đặc điểm và chức năng chính
  • Đến gần hơn với thực tế: mô phỏng các môi trường tín hiệu ngày càng phức tạp cho ra-đa, EW và kiểm tra ăng-ten.
  • Kiểm tra sớm hơn và tăng sự tin cậy trong các hệ thống EW bằng cách tạo ra các mô phỏng tín hiệu khi bạn cần chúng: UXG là một mô phỏng mối đe dọa có thể mở rộng.
  • Sử dụng các từ mô tả xung (PDWs) để tạo ra các mạch xung dài và các đặc tính xung điều khiển riêng.
  • Mô phỏng chính xác môi trường đa mối đe dọa: tốc độ cập nhật 180-n PDW, chirps từ 10 đến 25% tần số sóng mang, các xung hẹp tới 10 ns
Thông số
Tùy chọn tần số
20, 40 GHz
Cấp độ hiệu năng
◆◆◆◆◆◇
Công suất đầu ra @ 1 GHz
-130 dBm to +10 dBm
Nhiễu pha @ 1 GHz (lệch 20 kHz )
-143 dBc/Hz
Chuyển tần số
≤ 180 ns
Hài @ 1 GHz
Không phải hài @ 1 GHz
Chế độ quét
Danh sách; Trực tuyến
Tổng hợp phần mềm
AM, FM, PM; Máy phát đa chức năng; Xung; Tạo chuỗi xung; Mã Chirp
Phần mềm phát hiện / Định vị / Theo dõi / Điều hướng
Tạo kịch bản phát nhiều cửa
Điều chế tần số-Độ lệch tối đa @ 1 GHz
50 MHz to 128 MHz
Tốc độ điều chế tần số @ 100 kHz Độ lệch
DC to 10 MHz
Điều chế pha-Độ lệch tối đa ở chế độ bình thường
37.6 radians
Điều chế biên độ- độ sâu điều chế lớn nhất
80%
Điều chế biên độ- tốc độ điều chế
0 to 10 MHz
Phần mềm khả dụng

Sản Phẩm Liên Quan

N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version
N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz