Dòng sản phẩm mô đun AXIe

Dòng sản phẩm Mô đun AXIe là một tiêu chuẩn mở, tận dụng các tiêu chuẩn hiện có từ ATCA, PXI, LXI và IVI, với hiệu suất cao trên mỗi inch rack và các tính năng bổ sung bao gồm các tính năng thời gian, kích hoạt và tính năng chuyển đổi dữ liệu từ mô-đun sang mô-đun. Các tính năng này đều rất quan trọng đối với việc triển khai của hệ thống kiểm tra và đo lường hiệu suất cao.

Ngoài ra, AXIe còn là sự bổ sung lý tưởng cho các tiêu chuẩn LXI và PXI. Nó bao gồm các giao diện PCIe và LAN, để các thiết bị AXIe có thể hoạt động như các công cụ PXI hoặc LXI ảo.

Danh mục sản phẩm của AXIe bao gồm máy tính lớn và bộ điều khiển, cũng như các mô-đun mới cung cấp hiệu suất hàng đầu trong các danh mục của họ: BERTS hiệu suất cao, Số hóa tốc độ cao, mô-đun phân tích cao, Máy phát dạng sóng tùy ý (AWG), Khung và bộ điều khiển.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn