Phân tích nguồn AC

Tài Liệu

Cải thiện các phép đo công suất với các chế độ xem cảm ứng động
Đo điện áp, dòng điện và công suất trên 4 kênh: DC, 1 pha AC hoặc 3 pha AC
Thực hiện các phép đo công suất chính xác hơn: 0.05% ở 50/60 Hz
Đo trực tiếp: các bộ chuyển đổi bên trong đến các arm 50 Ohm, hoặc với đầu dò bên ngoài hoặc bộ chuyển đổi
Giải quyết nhiều kịch bản thử nghiệm với các đầu vào bị cô lập

Make 3 phase power measurements and analyze harmonics using the PA2203A

So sánh các series

Loại sản phẩm Độ chính xác cơ bản (50/60 Hz)Độ chính xác công suất tốt nhất
PA220XX IntegraVision Power Analyzer

Industry-proven tech at unbelievably low prices

0.05%0.10%
Không có sản phẩm

Sản Phẩm Liên Quan

Phân tích nguồn AC PA2203A IntegraVision, 4 kênh, 3 pha AC
Phân tích nguồn AC PA2201A IntegraVision, 2 kênh, 1 pha AC