Các sản phẩm đếm tần

Keysight là nhà cung cấp máy đếm tần số 1 trên thế giới
Tại sao? Bởi vì chúng tôi cung cấp một loạt các phép đo thời gian và tần số với hiệu suất và độ tin cậy vượt trội.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn