N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version

Đặc điểm và chức năng chính
  • Đến gần hơn với thực tế: mô phỏng các môi trường tín hiệu ngày càng phức tạp cho ra-đa, EW và kiểm tra ăng-ten.
  • Kiểm tra sớm hơn và tăng sự tin cậy trong các hệ thống EW bằng cách tạo ra các mô phỏng tín hiệu khi bạn cần chúng: UXG là một mô phỏng mối đe dọa có thể mở rộng.
  • Sử dụng các từ mô tả xung (PDWs) để tạo ra các mạch xung dài và các đặc tính xung điều khiển riêng.
  • Nhanh chóng mô tả các ăng-ten trên dải tần số rộng với điều chỉnh tần số nhanh. Hiệu suất mà không yêu cầu xuất giấy phép
Thông số
Tùy chọn tần số
20, 40 GHz
Cấp độ hiệu năng
◆◆◆◆◆◇
Công suất đầu ra @ 1 GHz
-130 dBm to +10 dBm
Nhiễu pha @ 1 GHz (lệch 20 kHz )
-135 dBc/Hz
Chuyển tần số
≤ 180 ns
Hài @ 1 GHz
< -50 dBc
Không phải hài @ 1 GHz
< -70 dBc
Chế độ quét
Danh sách; Trực tuyến
Tổng hợp phần mềm
AM, FM, PM; Máy phát đa chức năng; Xung; Tạo chuỗi xung; Mã Chirp
Phần mềm phát hiện / Định vị / Theo dõi / Điều hướng
Tạo kịch bản phát nhiều cửa
Điều chế tần số-Độ lệch tối đa @ 1 GHz
128 MHz
Tốc độ điều chế tần số @ 100 kHz Độ lệch
DC to 10 MHz
Điều chế pha-Độ lệch tối đa ở chế độ bình thường
37.6 radians
Điều chế biên độ- độ sâu điều chế lớn nhất
80%
Điều chế biên độ- tốc độ điều chế
0 to 10 MHz
Phần mềm khả dụng

Sản Phẩm Liên Quan

N5193A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5194A UXG X-Series Agile Signal Generator, 10 MHz to 40 GHz
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version
0961542599