Giải pháp thu thập dữ liệu đa kênh,Bộ số hóa tốc độ cao

Với bộ số hóa tốc độ cao của chúng tôi, chúng tôi cải thiện độ trung thực đo lường, tính toàn vẹn tín hiệu và mức độ đo lường, giữ tổng chi phí sở hữu thấp.
Toàn bộ phạm vi bao gồm các cấu trúc dạng PCIe, PXIe và AXIe, có thể cấu hình trong các giải pháp đa kênh. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm một số ứng dụng trong thương mại OEM, hàng không vũ trụ & quốc phòng, truyền thông không dây & RF và vật lý năng lượng cao.

Hơn nữa, xử lý dữ liệu thời gian thực bên trong FPGA trên bo mạch giảm thiểu khối lượng truyền dữ liệu, đẩy nhanh phân tích. Nhanh như công nghệ có thể đưa bạn, tại Keysight chúng tôi đẩy các giới hạn tốc độ xử lý.

Cho dù yêu cầu ứng dụng của bạn rõ ràng hay bạn đang ở giai đoạn đầu của lựa chọn của bạn, hãy liên lạc để chúng tôi có thểgiúp bạn xác định giải pháp tốt nhất cho các ứng dụng của bạn.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn