Các sản phẩm đo LCR + đo trở kháng

Thành công với tiêu chuẩn ngành để đo trở kháng

Hewlett Packard, Agilent và Keysight đã đóng góp những cải tiến và sản phẩm xuất sắc trong phân tích trở kháng trong hơn nửa thế kỷ. Cho dù ứng dụng của bạn là trong R & D, sản xuất, đảm bảo chất lượng, hoặc kiểm tra, chúng tôi tự hào đóng góp cho sự thành công của bạn. Chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn, từ các máy phân tích trở kháng đến nhiều phụ kiện thử nghiệm khác nhau. Đạt được thành công với các giải pháp đo trở kháng của Keysight.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn