Máy phân tích giao thức + Các bộ thử nghiệm

Theo thiết kế của bạn bao gồm các kết nối nối tiếp đa chuẩn gigabit, các phân tích giao thức Keysight và các bộ thử nghiệm là giải pháp hiệu quả nhất để gỡ lỗi, xác nhận và tối ưu hóa các chất bán dẫn, phần mềm và hệ thống sử dụng các chuẩn giao thức nối tiếp cho các hệ thống máy tính, lưu trữ, hiển thị, di động và nhúng.

Các giải pháp kiểm tra giao thức của Keysight cho mỗi công nghệ thông thường bao gồm cả ứng dụng phân tích giao thức cũng như giải pháp kích thích, chẳng hạn như bộ thử nghiệm hoặc bộ tạo lưu lượng truy cập. Các giải pháp kiểm tra giao thức của Keysight kết hợp phân tích đa giao thức, tạo lưu lượng truy cập, hiệu suất và xác minh tuân thủ để gỡ lỗi, xác thực và tối ưu hóa thiết kế của bạn bằng các tiêu chuẩn giao thức tốc độ cao.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn