Nguồn xoay chiều dòng AC6800

  • Đáp ứng nhu cầu điện AC cơ bản với công suất ổn định, đáng tin cậy
  • Đạt được các phép đo AC cơ bản ổn định và đáng tin cậy lên đến 4000 VA
  • Dễ dàng thao tác với giao diện người dùng trực quan
  • Truy cập và kiểm soát nguồn điện từ xa qua LAN / LXI Core, USB hoặc tùy chọn GPIB
  • Giảm chi phí với hỗ trợ toàn cầu và bảo hành tiêu chuẩn dài nhất trong lĩnh vực đo lường.

Sản Phẩm Liên Quan

Nguồn AC hiệu năng cao 6811C, 375 VA, 300 V, 3.25 A
Nguồn AC hiệu năng cao 6812C, 750 VA, 300 V, 6.5 A
Nguồn AC hiệu năng cao 6813C, 1750 VA, 300 V, 13 A
0961542599