Nguồn AC hiệu năng cao 6813C, 1750 VA, 300 V, 13 A

  • Tối đa hóa đầu tư của bạn với năm công cụ trong một thiết bị
  • Tăng năng suất của bạn với khả năng đo điện tích hợp sẵn
  • IO linh động: LAN / LXI Core, USB và GPIB
  • Giảm chi phí sở hữu của bạn với hỗ trợ toàn cầu và bảo hành tiêu chuẩn dài nhất trong ngành

Sản Phẩm Liên Quan

Nguồn AC hiệu năng cao 6811C, 375 VA, 300 V, 3.25 A
Nguồn AC hiệu năng cao 6813C, 1750 VA, 300 V, 13 A
Nguồn AC hiệu năng cao 6812C, 750 VA, 300 V, 6.5 A
0961542599