PA220XX IntegraVision Power Analyzer

Thông số chính
Độ chính xác cơ bản (50/60 Hz)
0.05%
Độ chính xác công suất tốt nhất
0.10%
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Phân tích nguồn AC PA2201A IntegraVision, 2 kênh, 1 pha AC
Phân tích nguồn AC PA2203A IntegraVision, 4 kênh, 3 pha AC