Máy hiện sóng và Các thiết bị số AXIe

Danh mục thiết bị số AXIe của Keysight được kết hợp mật độ kênh cao , độ chính xác của phép đo và thông lượng cao nhằm xây dựng các hệ thống thu thập có thể mở rộng cùng số lượng kênh cao và các phép đo nhanh, chính xác trong một hệ số dạng nhỏ gọn.

Được thiết kế để được lợi ích từ các giao diện dữ liệu nhanh, các thiết bị số AXIe của Keysight tương thích với cả hai khe cắm khung của AXIe và AdvancedTCA (ATCA). Dựa trên ATCA, tiêu chuẩn về AXIe thực hiện các phần mở rộng cho các thiết bị đo đạc, kiểm tra, và sử dụng các kỹ thuật thông minh để tăng thêm các tính năng hữu ích về thời gian

Đối với các phép đo đa kênh, vị trí kích hoạt chính xác và sự đồng bộ hóa đa mô-đun được hiện thực hóa bởi các giao diện thời gian bảng nối đa năng tiên tiến của AXIe.