SMU dạng mô đun

Một loạt các mô hình có sẵn và các tính năng đo lường tiên tiến cung cấp nhiều điểm tỉ lệ giữa hiệu suất và giá để đo lường và phân tích tham số. Các loại sản phẩm trong dòng sản phẩm mô-đun cho phép tùy chỉnh ngay bây giờ và cung cấp cho việc mở rộng trong tương lai khi yêu cầu thay đổi, trong khi các đơn vị 2 kênh cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho các nhu cầu thử nghiệm đơn giản. E5270B được nhắm vào đặc tính thiết bị bán dẫn chính xác, và Dòng E5260 (E5260A, E5262A và E5263A) được nhắm mục tiêu vào thử nghiệm sản xuất tốc độ cao. Đối với tất cả các mẫu của dòng sản phẩm này, một số yếu tố thiết kế sáng tạo – chẳng hạn như bộ nhớ chương trình mở rộng – giúp cải thiện hiệu quả của thử nghiệm phức tạp. Chi phí kiểm tra cũng được hạ xuống thông qua thông lượng đo lường cao hơn, thường nhanh hơn vài lần so với các công cụ trước đó (chẳng hạn như 4142B). Phiên bản 4.0 mới của phần mềm Keysight Desktop EasyEXPERT có thể kiểm soát dòng sản phẩm bằng cách sử dụng các thử nghiệm ứng dụng mẫu trên Desktop EasyEXPERT. Họ sản phẩm cũng cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng phần mềm của riêng bạn.

Số kênh của SMU Các mô đun khả dĩ Độ phân giải tối thiểu phép đo Khoảng hoạt động  Điều kiện sử dụng tốt nhất Đặc trưng chính
8 HPSMU
MPSMU
HRSMU
ASU
5 pA / 100 uV -200 V tới +200V; -1 A tới +1 A n/a • Đo một chiều tương thích với  4142B

• Đảo mạch với đo CV và IV

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn