Máy đếm sóng mang dòng 53150

The Keysight 53150 Series là Mô-đun đếm sóng CW đầy đủ tính năng hoàn toàn phù hợp cho môi trường benchtop hoặc ATE nhưng đủ mạnh để xử lý các ứng dụng trường mạnh nhất. Nó cung cấp hiệu suất cao với đầu vào siêu băng rộng bao phủ phổ RF từ 50 MHz đến 46 GHz. Tần số và công suất được đo đồng thời với cùng đầu vào này.

Tín hiệu vào và độ phân giải Mô-đun đếm tần số MW (2 kênh), công suất đồng thời, độ phân giải có thể lựa chọn từ 1 Hz đến 1 MHz
Giới hạn tần số (tùy chọn) 50 MHz đến 46 GHz
Các tham số đo Đo đồng thời Tần số và các phép đo công suất với chỉ báo đạt đỉnh xung tương tự
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn