Máy đếm tần RF và phổ dụng/Máy đếm thời gian của dòng 53200 (350 MHz)

Thiết bị đếm tần, tần số vô tuyến của Keysight 53200 phục vụ tất cả các yêu cầu đo khoảng thời gian và tần suất của bạn. Ba mô-đun có sẵn cung cấp khả năng phân giải lên đến 12 chữ số / giây độ phân giải tần số một lần trên một cổng thứ hai. Các phép đo khoảng thời gian một lần có thể được giải quyết xuống còn 20 psec. Tất cả các mô hình đều cung cấp khả năng phân tích và vẽ đồ thị tích hợp mới để tối đa hóa thông tin chi tiết và thông tin bạn nhận được. Sử dụng kết nối bạn chọn: LXI-C / Ethernet, USB, GPIB. Ngoài ra, một pin tùy chọn có sẵn để tăng tính di động và duy trì độ chính xác thời gian cơ sở.

Phần mềm BenchVue: Làm nhiều việc với PC và thiết bị, không cần lập trình. Dễ dàng kiểm soát các máy đếm, nhanh chóng xây dựng các kiểm tra tự động và đăng nhập dữ liệu để phân tích nhanh hơn và tiết kiệm thời gian

Tín hiệu vào và độ phân giải Mô-đun đếm phổ dụng (1 đến 2 kênh), từ 10 đến 12 số, khoảng thời gian đo 20 tới 100 ps
Giới hạn tần số (tùy chọn) DC đến 350MHz (6, 15 GHz)
Các tham số đo Tần số, khoảng thời gian, tỉ lệ tần số, mức, khoảng thời gian, một chu kì, thời gian sườn lên/xuống, độ rộng xung, chu kỳ hoạt động, pha, tổng thời gian liên tục / khoảng thời giantrống (MDA), tùy chọn xung MW
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn