N9320B Phân tích phổ cao tần (BSA), 9 kHz to 3 GHz

Đặc điểm và chức năng chính
  • Độ chính xác biên độ 0,5 dB
  • Các bộ phân tích giải điều chế AM / FM, ASK / FSK hiệu quả để mô tả đặc tính máy phát IOT
  • Ứng dụng phát bám để đo phản ứng kích thích phục vụ kiểm tra đặc tính thiết bị
    Giao diện tự động hóa và giao tiếp với hỗ trợ ngôn ngữ chuẩn SCPI và các lựa chọn kết nối USB / GPIB / LAN
  • Lý tưởng cho R & D, sản xuất chi phí thấp và đào tạo tần số vô tuyến
Thông số
Tần số hoạt động
9 kHz to 3 GHz
Băng thông phân tích lớn nhất
1 MHz
Tùy chọn băng thông phân tích
1 MHz
Nhiễu nền @1 GHz
-145 dBm
Nhễu pha @1 GHz (10 kHz offset)
-90 dBc/Hz
Nhễu pha (1 MHz offset)
-112 dBc/Hz
Sai số biên độ
±0.5 dB
Dải động lớn nhất
96 dB
TOI @1 GHz
+13 dBm
Ứng dụng - Mục đích chung
Nghe và điều chỉnh AM/FM; Giải điều chế tương tự; Tương thích mã SCPI; Phản ứng kích thích; Giải điều chế ASK/FSK; Phân tích nhiễu EMI
Hiệu suất
◆◇◇◇◇◇
Dải suy hao
70 dB
Bước suy hao
1 dB
Kích thích
RF Burst; External
Ứng dụng sãn có
Không
Để bàn
Không
Streaming dữ liệu thời gian thực

Sản Phẩm Liên Quan

N9950A FieldFox Phân tích phổ cầm tay, 32 GHz
N9020B-RT1 Phân tích thời gian thực, 85 MHz, Phân tích cơ bản, Cảm ứng đa điểm
N9344C Phân tích phổ cầm tay (HSA), 20 GHz
N9935A FieldFox Phân tích phổ cầm tay, 9 GHz
0961542599