Giải pháp đo kiểm hợp chuẩn trạm gốc và thiết bị di động hoạt động trên mạng 5G

Giải pháp S8704A của Keysight cho phép các nhà mạng cùng các nhà sản xuất chipset và thiết bị xác minh tính tuân thủ theo các bài đo của 3GPP, giúp đẩy nhanh quá trình thiết kế, phát triển và triển khai hệ sinh thái thiết bị 5G.

Thách thức đối với kiểm tra hợp chuẩn 5G NR

Khi 5G hướng đến thương mại hóa, các công ty sản xuất thiết bị sẽ cần phải tuân theo các bước cụ thể để tung sản phẩm 5G ra thị trường. Những thay đổi trong 5G NR mang tính đột phá do đó việc thiết bị được chấp thuận đưa ra thị trường là một thách thức đáng kể

 • Chipset và các thiết bị hoạt động ở tần số cao hơn với băng thông truyền dẫn rộng hơn
 • Các UE và BTS sử dụng các công nghệ truy nhập mới để thiết lập kết nối và các mạng RAN/Backhaul/Core sẽ tiếp tục phát triển để truyền tải và quản lý nhiều dữ liệu hơn cho nhiều người dùng hơn và với các mức dịch vụ khác nhau
 • Mạng 5 G NR và 4 G LTE/LTE A phải hoạt động cùng nhau một cách hài hòa để cung cấp trải nghiệm dịch vụ liền mạch cho người dùng

Vì vậy các thiết bị 5G cần phải trải qua quá trình kiểm tra sự phù hợp tuân thủ (conformance testing), còn gọi là kiểm tra hợp chuẩn trước khi phát hành ra thị trường

Đo hợp chuẩn trạm gốc 5G (gNB)

 • Conducted Tests: Yêu cầu đo tại vị trí cổng ra của ăng ten với gNB loại 1-C; và tại TAB (Transceiver Array Boundary) với gNB loại 1-H.

Hình 1: Hệ thống đo Conducted cho trạm gốc

 • Radiated Tests: Yêu cầu đo tại RIB với gNB loại 1-H, 1-O và 2-O

Hình 2: Hệ thống đo Radiated cho trạm gốc

Đo hợp chuẩn thiết bị người dùng (UE)

Đo kiểm phần thu-phát vô tuyến (Physical layer):

 • Các thiết bị chính trong hệ thống đo tương tự với yêu cầu đo hợp chuẩn gNB (đã trình bày trong slide trên).
 • Yêu cầu hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn TS 38.521-1/2/3/4
 • Đo kiểm giao thức (protocol) và quản lý tài nguyên vô tuyến (RRM):
 • Sau khi GCF hoặc PTCRB lựa chọn các bài đo, Keysight sẽ triển khai các đặc tả kỹ thuật đo tương ứng trong các Bộ công cụ hợp chuẩn: S8704A Protocol Conformance Toolset/S8705A RF/RRM DVT & Conformance Toolset
 • Keysight hợp tác với một loạt nhà cung cấp chipset và thiết bị để xác nhận rằng các đặc tả kỹ thuật đo 3GPP đã được diễn giải đầy đủ trong bộ công cụ đo hợp chuẩn của Keysight. Tiếp theo, Keysight yêu cầu một tổ chức xác nhận độc lập và được công nhận để xác nhận việc triển khai từng bài đo theo các đặc tả kỹ thuật 3GPP và các yêu cầu của GCF / PTCRB. Nếu thành công, tổ chức xác nhận sẽ gửi kết quả đo cho GCF và PTCRB, yêu cầu phê duyệt các bài đo sẽ được sử dụng để đo kiểm chứng nhận thiết bị chính thức. 

Hình 3: Hệ thống đo hợp chuẩn giao thức 5G NR

Để biết thêm chi tiết về giải pháp Giải pháp đo kiểm hợp chuẩn trạm gốc và thiết bị di động hoạt động trên mạng 5Gcủa Keysight, Quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (+84) 24 3748 1504 hoặc email: sales@asic.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0961542599