Máy hiện sóng lai MSOX6004A Mixed Signal Oscilloscope: 1 GHz – 6 GHz, 4 kênh tương tự và 16 kênh số

Đặc điểm và chức năng chính
  • 1 GHz – 6 GHz
  • 4 kênh tương tự và 1 6 kênh số
  • Dễ dàng xem và tách tín hiệu trên màn hình cảm ứng đa điểm 12.1 điện dung với chế đội trigger theo vùng với tốc độ cập nhật 450.000 wfms/s
  • Thực hiện phép đo chính xác hơn với nhiễu nền 115 Vrms ở 1 mV/div (1 GHz)
  • Đạt được các phép đo hiệu suất cao ở mọi nơi với kích thước nhỏ gọn di động 6-inch
  • Xem nhanh chi tiết,phân tích với biểu đồ chuẩn với các lớp màu sắc
  • Xem toàn vẹn tín hiệu với các tùy chọn phân tích giản đồ mắt và jitter
  • Khả năng mở rộng với khả năng nâng cấp đầy đủ
Thông số
Băng thông
1 GHz đến 6 GHz
Số kênh
4 + 16
Bộ nhớ lớn nhất
4 Mtps
Tốc độ lấy mẫu lớn nhất
20 GSa/s nửa số kênh, 10 GSa/s tất cả các kênh
Số bit ADC
8 bits

Sản Phẩm Liên Quan

Máy hiện sóng DSOX6004A : 1 GHz – 6 GHz, 4 kênh tương tự
Máy hiện sóng lai MSOX6002A Mixed Signal Oscilloscope: 1 GHz – 6 GHz, 2 kênh tương tự 16 kênh số
Máy hiện sóng DSOX6002A : 1 GHz – 6 GHz, 2 kênh tương tự
0961542599