Giải pháp không dây bổ sung từ Anite

Anite hiện là một phần của Keysight Technologies
Keysight mua lại Anite plc – nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp kiểm tra và đo lường cho nghiên cứu, phát triển và triển khai không dây – các chuyên gia của Keysight về thiết kế phần cứng điện tử với sự lãnh đạo của Anite trong phần mềm không dây để cung cấp đầy đủ các giải pháp từ thiết kế và xác nhận thiết bị đến mạng kiểm tra.
Với việc bổ sung danh mục Anite, Keysight đạt được khả năng kiểm tra thiết bị, cơ sở hạ tầng và mạng cho khách hàng toàn cầu bao gồm các nhà sản xuất thiết bị di động, chipset và thiết bị mạng, nhà điều hành mạng di động, cơ quan quản lý và nhà kiểm tra độc lập.
Cả hai thiết bị của Anite & Infrastructure và Network Testing đều đang kinh doanh như Keysight.
Anite Device & Infrastructure Testing – Các giải pháp kiểm tra không dây của Anite thúc đẩy phát triển và giới thiệu thị trường chipset, thiết bị và hạ tầng mạng.
Doanh nghiệp Thiết bị & Cơ sở hạ tầng của Anite được trình bày trong Bộ giải pháp không dây và thiết bị không dây của Keysight. Các dịch vụ này cung cấp các giải pháp dựa trên phòng thí nghiệm chuyên môn – phần cứng và phần mềm – để mô phỏng chức năng mạng di động không dây và điều kiện vô tuyến thực tế. Điều này cho phép các nhà sản xuất thiết bị mạng, thiết bị và thiết bị mạng và nhà khai thác mạng di động giảm chi phí và thời gian ra thị trường bằng cách thử nghiệm và cải tiến sản phẩm trong suốt quá trình phát triển.
Anite Network Testing – Công nghệ của Anite cho phép thử nghiệm các mạng không dây để đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng cuối.
Các giải pháp thương hiệu Nemo của Anite Network Testing được đại diện trong các giải pháp mạng không dây Nemo của Keysight. Các dịch vụ này cho phép thử nghiệm mạng di động trực tiếp, bao gồm xác định các dị thường trong mạng vô tuyến, với một loạt các thiết bị để đảm bảo người đăng ký có thể gửi và nhận cuộc gọi điện thoại và sử dụng các dịch vụ và ứng dụng dữ liệu. Điều này cho phép các nhà khai thác mạng, nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan quản lý đo lường, phân tích và tối ưu hóa mức độ phủ sóng và chất lượng mạng.
Thêm thông tin
Để tìm hiểu thêm về các giải pháp Thiết bị & Cơ sở hạ tầng Anite, vui lòng truy cập Bộ kiểm tra thiết bị không dây và giải pháp không dây. Để tìm hiểu thêm về các giải pháp Kiểm tra mạng Anite, vui lòng truy cập Giải pháp mạng không dây Nemo của Keysight.
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn