Mô-đun đồng hồ số VXI

  • Cho dù bạn đang trong quá trình phát triển sản phẩm, xác nhận thiết kế hay sản xuất, các máy đo kỹ thuật số của Keysight (DMM) được đóng gói với hiệu suất và tính linh hoạt mà bạn cần.
  • Mô-đun DMM VXI của Keysight bao gồm các mẫu 5,5 chữ số ở kích thước B và C, mẫu 6,5 chữ số ở kích thước C
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn