Máy tạo dạng sóng

Máy tạo sóng dạng sóng với công nghệ tạo tín hiệu Trueform
độc quyền cung cấp nhiều khả năng, độ trung thực và tính linh hoạt hơn so với các máy phát DDS thế hệ trước. Dễ dàng tạo ra đầy đủ các tín hiệu bạn cần cho các thiết bị của mình một cách tin cậy khi bộ tạo tín hiệu xuất ra các tín hiệu bạn mong muốn

 

Dạng sóng và điều chế 1 hoặc 2 kênh.
Dạng sóng: sin, vuông, dốc, xung, tam giác, nhiễu, PRBS, DC vôn, sin (x) / x, tùy ý (tùy chọnl), AM, FM, PM, FSK, BPSK, Tổng, PWM, quét, nổ …
Dải tần số 120 MHz
Dang sóng tùy biến Trueform tùy ý
  dạng sóng, 14 bit, 1 GSa / s, bộ nhớ 4 triệu điểm (tùy chọn 64 triệu điểm)
Loại Bộ tạo dạng sóng tùy ý
 Bộ tạo dạng sóng tùy biến/chức năng
Máy tạo sóng
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn