Máy phân tích trở kháng

Đặc điểm thực – chỉ đạt được với một máy phân tích trở kháng
Chỉ các máy phân tích trở kháng Keysight cung cấp độ chính xác cao để đánh giá thành phần từ mOhm đến Mohm, từ 5 Hz đến 3 GHz. Thêm một máy phân tích trở kháng vào phòng thí nghiệm của bạn và đạt được các đặc tính thực sự của các thành phần chất lượng cao.

Máy phân tích trở kháng E4990A với dải tần số từ 20 Hz đến 120 MHz cung cấp độ chính xác cơ bản tốt nhất trong ngành 0,045% (typ) trên một dải trở kháng rộng, với nguồn DC phát xạ tích hợp 40 V.
Máy phân tích trở kháng E4991B với dải tần số từ 1 MHz đến 3 GHz cung cấp độ chính xác cơ bản 0,65% trên phạm vi trở kháng rộng, với nguồn DC phát xạ tích hợp 40 V (Tùy chọn 001). Các tùy chọn đo lường vật liệu cung cấp khả năng phân tích đặc điểm nhiệt độ từ -55 ° C đến 150 ° C (Tùy chọn 007) và chức năng đọc trực tiếp của độ thấm và khả năng thấm (Tùy chọn 002).
Máy phân tích mạng E5061B ENA với tùy chọn 3L5 / 005 hỗ trợ dải tần số rộng từ 5 Hz đến 3 GHz, với độ chính xác cơ bản 2% (typ.), Nguồn DC phát xạ tích hợp 40 V, phân tích mạng, phân tích trở kháng và khuếch đại/Khả năng phân tích pha.

Chọn dải tần số thích hợp cho ứng dụng của bạn
Máy phân tích trở kháng của Keysight cung cấp hiệu suất tốt nhất trong các hãng với các tùy chọn tần số để đáp ứng nhu cầu của bạn với mức giá phải chăng. Bạn có thể chọn dải tần số thích hợp nhất cho ứng dụng của mình, từ 10 MHz đến 3 GHz. Tùy chọn nâng cấp tần số linh hoạt cũng có sẵn. Bạn có thể chọn những gì bạn cần ngay hôm nay với số tiền đầu tư ít nhất và nâng cấp sau này khi nhu cầu phát sinh. Chọn những gì tốt nhất cho bạn – và đạt được cả mục tiêu kỹ thuật và kinh doanh của bạn.

Giới hạn tần số (tùy chọn) 5 Hz đến 3 GHz
Ứng dụng chính · Cầu cân bằng tự động, phù hợp để đánh giá trở kháng chính xác
· Phân tích mạch tương đương (7 mô hình)
· ALC cho tín hiệu kiểm tra /DC
· RF IV, thích hợp để đánh giá trở kháng chính xác
· Đo vật liệu.
· Kiểm tra nhiệt độ đặc trưng
· Đo trở kháng mặt
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn