Thiết bị đo vạn năng số dòng M918xA PXI (độ phân giải 6.5 chữ số)

Duy trì năng suất với thông lượng cao lên tới 15.000 readings/s
Tự tin với độ chính xác đo cao lên đến 40 ppm
Phát triển ứng dụng trong môi trường bạn chọn sẽ giảm thời gian phát triển
Keysight cung cấp các quy trình hiệu chuẩn hỗ trợ khách hàng cũng như các dịch vụ hiệu chuẩn

So sánh các model

Sản Phẩm Liên Quan

Thiết bị đo vạn năng số M9182A PXI, độ phân giải 6 ½ chữ số, hiệu suất cao
Thiết bị đo vạn năng số cầm tay U1232A, 3 ½ chữ số
Đồng hồ số vạn năng cầm tay U1242C, 4 Digit, cơ bản
Ampe kìm U1211A, 3½ chữ số