SerialTek SAS/SATA BusXpert Analyzers, BusMod Error Injectors, BusGen BIST Generator

Các giải pháp kiểm tra SAS / SATA của SerialTek cho phân tích giao thức tiên tiến nhất, công cụ tạo lỗi và công cụ tạo BIST. Các cải tiến phần cứng và phần mềm như kết nối PCIe® đến Host, Trace Indexing, và InstaSearch được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý cải thiện trải nghiệm người dùng khi phát triển và gỡ lỗi các sản phẩm SAS và / hoặc SATA. Những công nghệ này, cùng với kích thước bộ đệm phân tích lớn nhất là 36GB và GUI đơn giản, mạnh mẽ cho phép người dùng hiển thị, thao tác, chèn lỗi, kích hoạt và lưu lại dấu vết ở tốc độ không thể thấy. BusXpert, BusMod và BusGen có sẵn trong một số cấu hình khác nhau về tốc độ dòng giao thức, số cổng, kích thước bộ đệm và nền tảng có sẵn. Cả hai nền tảng PRO và Micro đều có trọng lượng nhẹ, tính di động cao và dễ dàng nâng cấp.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn