Giải pháp giao thức cho USB 3.0/2.0

Xác thực và gỡ lỗi thiết kế USB của bạn bằng máy phân tích giao thức USB 3.0 / 2.0 nhanh nhất và chuyên sâu nhất trong ngành. Máy phân tích USB 3.0 / 2.0 mới của Keysight kết hợp bộ đệm theo dõi tốt nhất – tối đa 18 GB – với công cụ kích hoạt mạnh mẽ nhất. Bộ gây nhiễu USB 3.0 mới làm cho các kỹ sư có thể tạo các lỗi cụ thể vào hệ thống của họ được thử nghiệm với độ chính xác. Những khả năng kết hợp này cho phép các kỹ sư đẩy thiết kế USB của họ đến giới hạn mong muốn – và hơn thế nữa – cho phép nhanh chóng xác nhận và khắc phục sự cố thiết kế.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn