Phân tích mạng véc tơ dòng ENA , 5 Hz to 20 GHz

Giảm chi phí kiểm tra

Tạo các công đoạn kiểm tra chính xác, với năng suất cao, liên tục lặp lại và độ tin cậy

Hợp lý hóa quy trình đo lường của bạn với giao diện người dùng trực quan và đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian ít hơn

Bảo vệ tài sản của bạn với khả năng nâng cấp, bao gồm phần mềm và phần cứng như tần số và cổng đo

So sánh các model

Loại sản phẩm Tần số lớn nhấtDải độngCông suất raNhiễu kết quả đo

Sản Phẩm Liên Quan

N5242B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 26.5 GHz
N5241B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 13.5 GHz
N5235B PNA-L Microwave Network Analyzer, 50 GHz
N5245B PNA-X Phân tích mạng sòng cực ngắn, 50 GHz