N9322C Phân tích phổ cơ bản (BSA), 9 kHz to 7 GHz

Đặc điểm và chức năng chính
  • Nhanh chóng khám phá những thông tin chi tiết quan trọng thông qua máy phân tích phổ hiệu suất cao, đầy giá trị,
  • Tần số lên đến 7 GHz,
  • DANL -152 dBm
  • Độ chính xác biên độ ± 0.6 dB
  • Giao diện tự động hóa và giao tiếp với hỗ trợ ngôn ngữ chuẩn SCPI và các lựa chọn kết nối USB / GPIB / LAN
  • Lý tưởng cho R & D, sản xuất chi phí thấp và đào tạo tần số vô tuyến
Thông số
Tần số hoạt động
9 kHz to 3 GHz
Băng thông phân tích lớn nhất
1 MHz
Tùy chọn băng thông phân tích
1 MHz
Nhiễu nền @1 GHz
-152 dBm
Nhễu pha @1 GHz (10 kHz offset)
-90 dBc/Hz
Nhễu pha (1 MHz offset)
-115 dBc/Hz
Sai số biên độ
±0.6 dB
Dải động lớn nhất
83 dB
TOI @1 GHz
+15 dBm
Ứng dụng - Mục đích chung
Nghe và điều chỉnh AM/FM; Giải điều chế tương tự; Xác định vị trí lỗi; Phân tích ăng ten và fi đơ; Đo cường độ trường; Tương thích mã SCPI ; Mặt nạ phát xạ phổ; Ảnh phổ ;Phản ứng kích thích; Giải điều chế ASK/FSK; Phân tích nhiễu EMI
Hiệu suất
◆◇◇◇◇◇
Dải suy hao
70 dB
Bước suy hao
1 dB
Kích thích
RF Burst; External; Video
Ứng dụng sãn có
Để bàn
Không
Streaming dữ liệu thời gian thực

Sản Phẩm Liên Quan

N9041B UXA Phân tích tín hiệu, Cảm ứng đa điểm, 2 Hz to 110 GHz
N9000B CXA Phân tích tín hiệu, Cảm ứng đa điểm, 9 kHz to 26.5 GHz
N9912A FieldFox Phân tích phổ cầm tay, 4 GHz và 6 GHz
N9041B-RT2 Phân tích thời gian thực lên đến 255 MHz, Phân tích tối ưu, Cảm ứng đa điểm
0961542599