Công cụ phát triển Anite

Anite Development Toolset
  • Được kế thừa từ bộ công cụ toàn diện hỗ trợ tất cả các giai đoạn phát triển thiết bị đầu cuối không dây, từ phát triển mô-đun giao thức trước đến tích hợp hệ thống và xác minh
  • Dễ dàng truy cập vào các thông số ở các lớp thấp hơn để tạo lại các thử nghiệm trong giai đoạn đầu của chipset và phát triển thiết bị
  • Truy cập vào lộ trình công nghệ LTE / LTE-advance bao gồm các thông số kỹ thuật 5G đầu
  • Duy trì kiểm soát thiết kế thử nghiệm thông qua việc truy cập Lớp 1 và Lớp 2 bằng cách sử dụng Giao diện Lập trình Ứng dụng (API)
  • Được kế thừa từ mức độ linh hoạt và kiểm soát cao về tạo thử nghiệm
Lộ trình tính năng linh hoạt tuân thủ các yêu cầu của khách hàng
Kiểm tra việc triển khai của bạn trong các kịch bản mạng thực và phức tạp. Các xét nghiệm bao gồm:
  • Kiểm tra tính năng ngăn xếp giao thức
  • Kiểm tra stack tích hợp
  • Kiểm tra lớp 1
  • Kiểm tra chức năng
  • Kiểm tra hồi quy
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn