IO số VXI

Keysight Technologies cung cấp các mô-đun I/O  số để đáp ứng nhu cầu của bạn về cảm biến số và kiểm soát các thiết bị đơn giản và thử nghiệm chức năng số.
Các mô-đun I/O số, mô-đun VXI có sẵn từ 16 bit đến 96 bit bao gồm trình điều khiển đầu ra / rơle số 72 kênh.
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn