Mô-đun thu thập dữ liệu USB

Kiểm soát, yêu cầu, đo lường, phát triển
Dòng thu thập dữ liệu USB (DAQ) mang lại cho bạn sự lựa chọn và linh hoạt để tạo ra các giải pháp phát triển và mở rộng theo nhu cầu đo lường thay đổi của bạn. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thu thập, đo lường và phân tích dữ liệu từ các hiện tượng điện, cơ học, vật lý và âm thanh.
Dòng DAQ bao gồm các mô-đun đo đa năng, các mô-đun đo lường lấy mẫu đồng thời, và các mô-đun đầu vào / đầu ra kỹ thuật số (DIO). Các mô-đun linh hoạt này có thể hoạt động như các thiết bị độc lập và mô-đun (có thể trượt vào khung sản phẩm U2781A). Tùy chọn điều chỉnh tín hiệu cặp nhiệt điện có sẵn để đo nhiệt độ với các mô-đun đo đa chức năng. Cũng có sẵn: các module DIO độc lập bổ sung.
(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn