USB thu thập dữ liệu

Họ sản phẩm thu thập dữ liệu USB Keysight (DAQ) mang lại cho bạn lựa chọn linh hoạt để tạo ra các giải pháp độc lập hoặc mô-đun mở rộng và phát triển theo nhu cầu yêu cầu kiểm tra của bạn. Dù cấu hình của bạn là gì, nó cũng thiết lập dễ dàng với kết nối USB 2.0 tốc độ cao: chỉ cần cắm thiết bị vào máy tính của bạn và khởi chạy phần mềm đi kèm.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn