Bộ thu thập dữ liệu và chuyển mạch LXI 34970A

34970A Đơn vị kiểm soát thu thập dữ liệu là giải pháp một hộp, tiết kiệm, kinh tế để ghi dữ liệu, thu thập dữ liệu và các ứng dụng điều khiển và chuyển mạch có mục đích chung.

Khung chính của máy chứa được 3 khe cắm, bao gồm một DMM 6,5 chữ số tích hợp, có thể hoạt động như một bộ ghi dữ liệu độc lập với 50.000 lần đọc bộ nhớ trong và lựa chọn tám mô đun trình cắm thêm khác nhau của bạn. Nó cũng bao gồm cả giao diện GPIB và RS-232 để kết nối với máy tính của bạn, cũng như phần mềm ghi dữ liệu Keysight BenchLink miễn phí, cung cấp thiết lập cấu hình thử nghiệm dễ dàng và hiển thị và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Thiết bị chuyển đổi thu thập dữ liệu Keysight 34970A cải tiến hiệu năng với giảm nhỏ chi phí so với các hệ thống thu thập dữ liệu độc lập khác.

(+84) 24 3748 1504 sales@asic.vn